18.7.2019
 
Site içi arama
Ad :
Soyad :
Telefon :
   
Normal gırtlak yapısı
Normal gırtlak yapısı
Normal yemek borusu
Z çizgisi, yemek borusundan mideye geçiş
Z çizgisi
Z çizgisi
Herni (fıtık) mideden görünüm
Herni (fıtık) yemek borusundan görünüm
Özofajit, reflüye bağlı yemek borusu hasarı
Özofajit
Özofajit
Özofajit
Schatzki halkası
Scahatzi halkası
Yemek borusunda mantar
Yemek borusunda mantar
Yemek borusu varisleri
Balonla genişletme-dilatasyon
Balonla genişletme dilatasyon
Normal mide görünümü
Normal antrum (mide)
Normal kardiya
Ameliyatlı mide
Posterior gastrojejunostomi
Antral gastrit
Antral gastrit
Midede ülserler
Midede ülserler
Pilor (Mide çıkış yolu) ülseri
Mide fıtığı
Kardiyada polipler
Kardiyada polipler biyopsi sonrası
Midede tümör-insisura üzerinde
Kardiya tümörü
Mide tümörü
Mide tümörü
Kardiyada polip
Midede polip
Midede mozaik görünüm
Normal bulbus (12 parmak barsağı 1. kısmı)
Normal duodenum (oniki parmak barsağı) 2. kıta
Duodenal ülser
Duodenal ülser
Duodenal ülser ve skarı
Erozyonlar
Ülser skarı
Duodenumda ksantom
Papilla-safranın barsağa döküldüğü yapı
Normal kolon
Normal kalın barsak
Normal kalın barsak
Normal kalın barsak
Normal kalın barsak kısımları
İleçekal Valf
İleçekal Valf
İleçekal Valf
Apendiks Ağzı
Apendiks Ağzı
Apendiks Ağzı
Normal terminal ileum
Normal terminal ileum
Rektum u dönüşü
Rektum u dönüşü
Hemoroidler
Hemoroidler
hemoroidler
Divertikül
Divertikül
Divertiküller
Polip
Polip
Polipler
Polipektomi
Polipektomi
Polipektomi
Polipektomi
Polipektomi sonrası
Polipektomi sonrası
Aftöz ülserler
Erozyone ileoçekal valf
Fibroid tümör
İleoçakal valfe dilatasyon
Poşit
Radyasyon hasasrı
terminal ileum ülserler
Terminal ileum ülserler
Terminal ileum ülserler- Crohn
Menetrier Hastalığı
Menetrier Hastalığı
İnternal (iç) hemoroidler
Çekumda polip
Polipektomi (endoskopik mukozal rezeksiyon tekniği ile çıkarılmış)
Duodenal güdükte polip
Midede görünümü habis biyopsi sonucu selim ülser
Korpus pilisi üzerinde kanayan Dieulafoy lezyonu
Dieulafoy, tedavi sonrası
Kolonda saplı polip
Saplı polipe kementle polipektomi uygulaması
Sarkık mide için yapılan gastropeksi ameliyatlı mide
İnce barsakta askaris (yuvarlak kurt)
Ektopik pankreas dokusu