16.6.2019
 
Site içi arama
Ad :
Soyad :
Telefon :
   

Özofagus fonksiyonel hastalıkları ve akalazya:

 

Özofagus fonksiyonel hastalıkları veya diğer deyişle özofagusun motilite hastalıklarına bağlı yakınmalar genellikle yutma güçlüğü, ağrılı yutma ve göğüs ağrısı şeklindedir. Özofagusun  fonksiyonel hastalıklarının manometrik değerlendirilmesinde anormal bulgular elde edilir ve tanı bu şekilde konur. Bu hastalıklardan biri olan akalazya patolojisi, karakteristik manometrik bulguları ve tedavisi en iyi bilinen fonksiyonel özofagus hastalığıdır.

Diffüz özofagus spazmı ve aşırı kasılmış özofagus her yönüyle henüz bilinemeyen hastalıklardır. Bu iki hastalıkta nöropatik değişiklikler, gastroözoofageal reflü ve anksiete bozukluğu da söz konusudur. Bu grup hastalıklarda manometrik bozukluklar tanımlanmış olmalarına rağmen klinik yakınmalarla bire bir paralellik söz konusu değildir. Tıbbi ve cerrahi tedaviye yanıtı belirlemede manometrik özellikler çok yardımcı olmamaktadır. Zayıf kasılmalı (hypocontracting oesophagus) özofagusta ise genellikle kas yapısı zayıftır ve reflü eşlik eder.

İkincil (sekonder) motilite hastalıkları ise kollajen vasküler hastalıklar, diyabet, Chagas hastalığı, amiloidoz, alkolizm, miksödem, multipl skleroz ve idiopatik psödoobstrüksiyon veya yaşlanma esnasında görülmektedir.

 

Akalazya yutma güçlüğü yakınması ile karakterize bir hastalıktır. Tanısı baryumlu grafi ve manometrik çalışma ile konulmaktadır. Endoskopik bulgular ise tanıyı desteklemektedir. Baryumlu grafide genişlemiş yemk borusu, mide havasının görülmemesi, yemek borusunun mideye giriş noktasındaki daralma dikkat çeker. 

akalazya.jpg 9.12.2008 21:53:10 anında eklendi.

Akalazyalı hastaya ait baryumlu grafide yemek borusunda genişleme ve yemek borusu alt uçta darlık izlenmektedir.

özofagus diffüz özofagus spazmı.jpg 9.12.2008 21:53:43 anında eklendi.

Diffüz özofagus spazmlı hastada yemek borusu tribişon görünümündedir.