16.6.2019
 
Site içi arama
Ad :
Soyad :
Telefon :
   

hp.png 5.11.2008 19:37:09 anında eklendi.


HELİKOBAKTER PİLORİ
  ( HP ) ve PEPTİK ÜLSER
HP, onikiparmak bağırsağı ülserlerinin yüzde 90’
ında, mide ülserlerinin yüzde 70’inde bulunmaktadır. Bu nedenle, günümüzde HP nin yok edilmesi ülser ve gastrit  tedavisinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.
Midede veya onikiparmak bağırsağında peptik ülseri bulunanlarda aynı zamanda HP enfeksiyonu da belirlenmişse, bakterinin yok edilmesi amacıyla antibiyotik tedavisinden yararlanıl
maktadır Antibiyotik tedavisi öncesi sadece asit giderici ilaçlarla yapılan tedavilerle ülserlerin bir yılda tekrarlama olasılıkları % 50-60 iken antibiyotik tedavisi ile bu oran % 1-3 civarına inmiştir. Kuşkusuz ülser oluşumuna yol açan diğer nedenler (romatizma ilaçları ve aspirin kullanımı, alkol, sistemik hastalıklar) da  sözkonusudur. Yine yapılan araştırmalarda HPye maruz kalan hastaların mide kanserine yakalanma olasılıkları HP bulunmayanlara kıyasla yaklaşık 4 katı fazladır.


HELİKOBAKTER PİLORİ
  ve MİDE KANSERİ

Mide kanseri, tüm dünyadaki kanserler arasında ikinci sırayı işgal ediyor ve her yıl yaklaşık 650.000 kişinin ölümünden sorumlu olduğu biliniyor. Yapılan araştırmalar HP
nin mide kanserine yakalanma riskini arttırdığını ortaya koyuyor. HP nin kronik enfeksiyonunun midede kalıcı, hatta ömür boyu süren kronik gastrite bunun da zamanla çok odaklı “atrofik gastrit” denen özel bir gastrit türüne dönüştüğünü, süregelen bu yangı ve tahrişin de zamanla kansere yol açabileceği ifade edilmektedir. 15 yıllık bir süreçte kronik gastrit vakalarının en az yüzde 10’unda kansere ilerleme görülebileceği bilinmektedir. Birinci derecede akrabalarında mide kanseri olanlarda bu risk daha fazladır. Ayrıca sigara, diyet,alınan gıdalardaki nitrojen miktarı ve fazla tuz alımının da bu sürece katkısı oluyor. Bu açıdan kronik gastriti olan hastalar dikkatli olması gerekmektedir.

HELİKOBAKTER PİLORİ TANISI

HP
yi tespit edecek birçok test var. Bakterinin antikorlarının varlığını kanıtlamak için kan testleri yapmak bu testlerden en çok kullanılmış olanıdır. Ayrıca mideden alınan doku parçası ile hızlı üreaz testi ya da patolojik inceleme yapmak; kültürde bakteriyi üreterek helikobacter pilori’yi tespit etmek mümkündür Günümüzde tedavi sonrası takipte ya da tarama testi olarak en sıklıkla kullanılan testler ise üre-nefes testi ile dışkıda helikobakter antijen tarama testidir.