16.6.2019
 
Site içi arama
Ad :
Soyad :
Telefon :
   

 

 mide ca.png 5.11.2008 19:25:51 anında eklendi.    mide  ca usg.jpg 5.11.2008 19:25:13 anında eklendi.

1. MİDE KANSERİ Dünya üzerinde bazı ülkelerde sık görülmesi bu kanserin genetik faktörlerle ve yeme alışkanlıkları ile ilgisi olduğunu göstermektedir. Özellikle Japonya başta olmak üzere, Çin ve İrlanda da bu hastalık sık görülmektedir. Erkeklerde kadınlardan 2 kat daha sık görülür. Bu hastalık genellikle 60-70 yaşlarında sık olarak görülmektedir.

2. MİDE KANSERİNDE RİSK FAKTÖRLERİ
a. Kesin ( mutlak
 tarama önerilen ) risk faktörleri:
Familyal Adenamatöz Polipoizs (FAP )
Gastrik Adenamatöz polipler
Displazi
b. Kesin risk faktörleri:
Helikobakter pilori enfeksiyonu
Kronik atrofik gastrit
İntestinal metaplazi

Herediter non- polipozis kolorektal kanser ( HNPCC)
Post gastrektomi ( mide cerrahisi ) sonrası
Mide kanserli hastaların 1. derece yakınları
c. Olası risk f
aktörleri:
Peutz - Jegher Sendromu
Sigara
Düşük doz aspirin kullanımı
Yüksek tuzlu içerikle beslenme
Yeşil meyve ve sebzenin az yenilmesi
Pernisiyöz Anemi
Düşük askorbat ( C vitamini ) alımı
d. Düşük olasılıklı risk faktörleri
Düşük sosyoekonomik düzey
Menetrier Hastalığı
Gastrik Ülser
e. Tartışmalı - şüpheli risk faktörleri:
Yüksek alkol tüketimi
Hiperplastik fundik polipler
A kan grubu olmaz.

3. MİDE KANSERLERİ EN ÇOK MİDENİN NERESİNDE GÖRÜLÜR? Mide kanserlerinin büyük bir kısmı antrum veya küçük kurvatur üzerindeki bölgelerde görülür.

4. MİDE KANSERLERİ EN SIK HANGİ PATOLOJİK FORMDA KARŞIMIZA NASIL ÇIKAR? Mide kanserlerinin büyük bir kısmı adenokarsinom olarak patolojik olarak saptanır. Nadiren de olsa lenfoma, sarkom ve metastatik tümörlere rastlanabilir.

5. MİDE KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR? Erken dönemde hastalar çoğunlukla belirti vermezler. Semptomlar sıklıkla mide duvarının tamamının tutulması veya midedeki gıda akışının tümör tarafından engellenmesi, ya da komşu organlara yayılım olduktan sonra ortaya çıkar. Klinik belirtilerin ortaya çıkması ile tanı konulması arasında ortalama 6-9 aylık bir süre vardır. Mide kanserlerinin en sık görülen belirtileri iştahsızlık, kilo kaybı, inatçı hazımsızlık ve halsizliktir. Ayrıca mide yanması, şişkinlik, bulantı, kusma da olabilir. Ağrı, bazen gıda alımı veya anti asitlerle hafifleyebilir. Kardia  bölgesi kanserinde kalp ağrısını andıran bir ağrı görülebilir. Ayrıca yutma güçlüğü ve kusma bu bölgedeki tümörlerde sık görülür. Mide kanseri genellikle gizli kanama sonucu kansızlığa neden olur. Ağızdan ve dışkıdan kan gelmesi olguların ancak %5 inde görülür. Mide kanserli hastaların yarısında karında ele gelen kitle vardır.

6. MİDE KANSERİNDE TEŞHİS
a) Çift kontrastlı baryumlu mide grafisi:
Halk arasında ilaçlı mide filmi denilen görüntüleme yöntemidir.
b) Gastroskopi (endoskopi): Ağızdan girilerek mide ve oniki parmak barsağına  kadar gönderilen içerisinde optik bir görüntüleme sistemi olan , bükülebilen bir boru yardımıyla yapılır. Bu yöntemle hekim mide yüzeyini çıplak gözle görebilir ve şüphe edilen bölgelerden biyopsi ile parça alıp patolojik incelemeye gönderebilir. Fotoğraf ve video kaydı alabilir.  Ehil ellerde %100 tanı koydurucu ve kesin bir yöntemdir.

7. MİDE KANSERİNDE TEDAVİ

Adenokarsinomlarda tedavi:

Gastrektomi (Midenin cerahi olarak çıkartılması ): Bu tür tedavi yaklaşımı hastalarda hastalığın sağaltımı için yegane yoldur. Sadece tümör dokusu, midenin bir kısmı veya tamamı çıkartılabilir.

Lenfomalarda tedavi:

Helicobacter pylori enfeksiyonunu tedavi etmek hastaların yarıya yakınında iyileşmeyi sağlar. Bunun dışında kalan vakalara kemoterapi uygulanır. 

Leiyomyosarkomlarda tedavi:

Bunlarda kanserli dokunun çıkarılması ile hastaların büyük bir kısmı tedavi edilebilmektedir.