22.8.2019
 
Site içi arama
Ad :
Soyad :
Telefon :
   
Dünyada ve ülkemizde sıklığı nedir?
Hepatit A

Dünyada yaklaşık her yıl 10 milyon insan hepatit a ile enfekte olmaktadır. Bulşam ile yakınmların ortaya çıkması arasında geçen zaman 2 ila 6 hafta arasında değişmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde erişkin tolumunun hemen tamamı hastalığı geçirmiş durumdadır.

 

 

Hepatit B
Dünya nüfüsunun yaklaşık 1/3 ü virüsle karşılaşmıştır ve yaklaşık 350-400 milyon dolayında kronik B virüs enfeksiyonu söz konusudur. Ülkemizde Doğu ve Güneydoğu Anadolu da enfeksiyon sıklığı %10 lar a dek çıkmakta Batı da ise %5 ler e dek düşmektedir. Hepatit B sıklığı aşılama programı sayesinde ülkemizde de düşmektedir.  

 

Hepatit C
Dünyada yaklaşık15-200 milyon hepatit C hastası mevcuttur. Ülkemiz açısından kesin veri mevcut değildir. %1 sıklıkla görüldüğü kabul edildiğinde 700 bin ila bir milyon hepatit C hastası olduğu tahmin edilmektedir. Hastalık sinsi seyirli olduğundan ancak test edildiğinde saptanabilmektedir.

Diğer Hepatit Hattı Yazıları