22.8.2019
 
Site içi arama
Ad :
Soyad :
Telefon :
   
Nasıl bulaşır?
Hepatit A

Fekal-oral yol dediğimiz dışkı-ağız yoluyla bulaşmaktadır. Sani,tasyon, hijyen şartlarının kötü olduğu durumlarda bulaşır ve kalabalık ortamlar bulaşmaya zemin hazırlar. Kan ve kan ürünleriyle geçişi mümkün fakat nadirdir. Anneden çocuğa geçebilir. Gıda kaynaklı salgınlar nadir değildir. Kirli suda muhafaza edilmiş kabuklu deniz ürünleriyle geçebilir. Tüm akut viral hepatitlerin yaklaşık %40’ı hepatit A ya bağlıdır. Bulaştırıcılık genellikle yakınmalar başlamadan önceki ilk 10 günde olmaktadır. Hepatit A viriusu oldukça dirençli bir virüstür. Deterjanlara, asite, ether ve kloroforma dirençlidir. Kuruluk ve 60 dereceye dek ısıya dayanıklıdır. Tatlı ve tuzlu suda aylarca yaşayabilir. Suların klorlanması ile hepatitA virüsü ölür.

Hepatit B

Bulaşma genellikle HBV ile kirli kan ve kan ürünleri ve vücut çıkartıları ile olmaktadır. Ayrıca korunmasız cinsel temas, kan nakli, kirli enjektör ve tıbbi malzemenin yeniden kullanılması, doğumda neden çocuğa geçiş de etkendir. Önlem alınmadığında doğum esnasında anneden çocuğa geçiş oranı %20 dolayındadır. Hepatit B ev içinde temasla da geçebilmektedir. Bu geçiş muhtemelen virüs içeren salgı ve tükrük nedeniyle yani deri yaralanmaları ve mukoz membranlardan olmaktadır. Bununla beraber hepati B li hastaların %30’unda bir neden bulunamamaktadır.

Hepatiti C
Bulaşma kandan kana yoluyla olmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde bulaşmanın %90 oranında kan ve kan ürünlerinden olduğu düşünülmektedir. Kirli enjektörlerin yeniden kullanılması ve düşük olasılıkla olsa bile cinsel ilişki de bulaşma da etkendir.

Diğer Hepatit Hattı Yazıları