16.6.2019
 
Site içi arama
Ad :
Soyad :
Telefon :
   
Reflüde safranın önemi var mıdır?

Safranın gastroözofageal reflüde önemli olabileceği gösterilmiştir.  Özellikle Barrett özofagus gibi mukozal hasarın önemli düzeyde olduğu ve intestinal metaplazi denilen değişikliklerin eşlik ettiği durumlarda yemek borusuna safra kaçışını gösteren çalışmalar mevcuttur. Safra kaçışını ortaya koyan yöntemler mevcuttur.

Diğer Reflü Hattı Yazıları