19.9.2018
 
Site içi arama
Ad :
Soyad :
Telefon :
   
Demir eksikliği ile başvuran Menetrier li erkek hasta Kasım 2008

Vaka

M.U
31 yaşında erkek hasta
Yakınması: halsizlik bitkinlik, çabuk yorulma, solukluk
1 yıldır yakınmalarının artması üzerine başvurdu
FM de soluk görünüm, bacakta ++ ödem dışında özellik yok
Tetkiklerinde serum demiri ve depo demiri düşük bulundu. Gaitada gizli kan pozitifti. Serum albümin değeri düşüktü. Bu bulgularla gastrointestinal sistem habis hastalığı düşünülen vakada gastroskopi yapılmasına karar verildi. Gastroskopide mide mukozasının ve mide kıvrımlarının hiperplastik/hipertrofik (kalın) olduğu izlendi. Menetrier hastalığı düşünüldü. Alınan biyopsi örnekleri de Menetrier ile uyumlu geldi. Bu sonuçla birlikte hastanın demir eksikliği ve kansızlığının nedeni de açıklığa kavuşmuş oldu.

Menetrier hastalığı nedir?

Franız doktor Pierre Eugene Menetrier in adı ile anılır. Ayrıca hipeplastik hipersekretuvar gastropati de denir. Tipik olarak mide mukza kıvrımları büyümüş ve beyin girusları görünümü almıştır. Kaba ve kalın mukoza fazla miktarda mukus salgılar ve plazma proteinlerinde (albümin) düşüş gözlenir. Erişikinlerde görülen şeklinin transforming growth faktör alfa isimli büyüme faktörünün fazla yapımı ile ilişkili olduğu düşünülmektedir


En sık görülen semptomlar:
Beslenmeyi takiben ağrı
Kilo kaybı
Ödem ve karında su toplaması (assit)
Kansızlık

Nelere yol açabilir?
Mide kanserine yol açabilir

Tanısı nasıl konulur?
İlaçlı mide filmi ile ve daha kesin olarak endoskopi ile

 

Tedavisi nasıldır?
Erişinlerde yüksek proteinli diyet ve sonuçta midenin kısmen veya tamamen alınması ile tedavi edilir. 

 

 

  Resim2.png 9.11.2008 12:46:23 anında eklendi.   Resim1.png 9.11.2008 12:46:11 anında eklendi.

  

Diğer Vakalar